หน้าแรก ประวัติการศึกษาและการทำงาน ผลงานและบทความ วันเวลาตรวจผู้ป่วย แนะนำ APAO Award Winner 2007 Link ที่เกี่ยวข้อง
    
รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

 

ตาราง วันและเวลา ตรวจผู้ป่วย
โรงพยาบาลเด็ก วันอังคาร 10.30-12.00 น. โทรสอบถาม 02-3548333 ต่อ 2302 หรือ 084-1324029
  วันอังคาร 16.30-18.30 น.(คลินิกนอกเวลา) โทรสอบถาม 02-3548333 ต่อ 2302 หรือ 084-1324029
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ วันพฤหัสบดี 9.30-12.00 น. โทรสอบถาม 02-926-9936-8
  วันพฤหัสบดี 16.30-18.30 น.(คลินิกนอกเวลา) โทรสอบถาม 02-926-9936-8
โรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ วันเสาร์ 10.30-12.30 น. โทรสอบถาม 02-1851444 ต่อ 151
  วันอาทิตย์ 10.30-12.30 น. โทรสอบถาม 02-1851444 ต่อ 151
WWW.VSAKCHAI.COM ©Copyright 2012. All rights reserved