บทสัมภาษณ์ทางวิทยุ

โดย ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

รายการวิทยุ รักลูก เรื่อง โรคตากุ้งยิงในเด็ก วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545
รายการวิทยุ รักลูก เรื่อง โรคตาจากการว่ายน้ำ วันที่ 9 มีนาคม 2545
รายการวิทยุ รักลูก เรื่อง พัฒนาการของสายตา วันที่ 1 มิถุนายน 2545
รายการวิทยุ รักลูก เรื่อง การดูแลสุขภาพตาของเด็กวัยเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2546
รายการวิทยุ ฟังสบายสไตล์หมอ เรื่อง ตากุ้งยิง โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 กรกฎาคม 2546
รายการวิทยุ รวมพลังสร้างสุขภาพ เรื่อง การใช้คอนแทคเลนส์ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 กันยายน 2546 
รายการวิทยุ รวมพลังสร้างสุขภาพเรื่อง สายตาผิดปกติในเด็ก โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 กันยายน 2546
รายการวิทยุ รักษ์สุขภาพ เรื่อง ปัญหาสายตาในกลุ่มคนทำงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 8 กันยายน 2546
รายการวิทยุ สิบนาทีชีวีมีสุข เรื่อง โรคตาขี้เกียจ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 8 กันยายน 2546
รายการวิทยุ รักษ์สุขภาพ เรื่อง อุบัติเหตุทางตาในวัยทำงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  วันที่ 23 เมษายน 2547
รายการวิทยุ ก้าวทันโลก อสมท. เรื่อง Retinoblastoma  วันที่ 15 ธันวาคม 2547
รายการวิทยุ สุขภาพกับเกษตร เรื่อง โรคต้อกระจก วันที่ 8 มกราคม 2548
รายการวิทยุ สุขภาพดีชีวีสดใส เรื่องการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ วันที่ 10 พฤษภาคม 2548
รายการวิทยุ สุขภาพดีชีวีสดใส เรื่องโรคตาแห้ง โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ วันที่ 14 มิถุนายน 2548
รายการวิทยุ สุขภาพดีชีวีสดใส เรื่องปัญหาทางตากับการใช้ยา โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ วันที่ 15 กันยายน 2548
รายการวิทยุ ชมรมสร้างสุขภาพ AM.891 KHz 15.00-16.00 น. เรื่อง ป้องกันโรคตาอาทร Sympathetic Ophthalmia วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549
รายการวิทยุ ชมรมสร้างสุขภาพ AM.891 KHz 15.00-16.00 น. เรื่อง อันตรายจากการใส่เลนส์สัมผัส
รายการวิทยุ รักษ์สุขภาพ AM.891 KHz 11.00-12.00 น. เรื่องวุ้นตาเสื่อม วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2549
รายการวิทยุ ชมรมสร้างสุขภาพ AM.891 KHz 15.00-16.00 น. เรื่องจอประสาทตาเสื่อม วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2549
รายการวิทยุ รักษ์สุขภาพ AM.891 KHz 11.00-12.00 น. เรื่องปัญหาสายตา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2550
รายการวิทยุ รักษ์สุขภาพ AM.891 KHz 11.00-12.00 น. เรื่องแพ้ยา วันพุธที่ 24 มกราคม 2550
รายการวิทยุ ชมรมสร้างสุขภาพ AM.891 KHz 15.00-16.00 น. เรื่องภัยคอนแทคเลนส์แฟชั่น วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
รายการวิทยุ ชมรมสร้างสุขภาพ AM.891 KHz 15.00-16.00 น. เรื่องงูสวัดขึ้นตา วันพุธที่ 21 มีนาคม 2550
รายการวิทยุ พ่อแม่มือใหม่ FM.102.5 MHz 10.30-11.00 น. เรื่องตาเด็กติดเชื้อ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553