วันเวลาตรวจผู้ป่วย

ผศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศกิตติรักษ์

โรงพยาบาลเด็ก วันอังคาร 10.30-12.00 น. โทรสอบถาม 02-3548333 ต่อ 2302 หรือ 084-1324029
วันอังคาร 16.30-18.30 น.(คลินิกนอกเวลา) โทรสอบถาม 02-3548333 ต่อ 2302 หรือ 084-1324029
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ วันพฤหัสบดี 9.30-12.00 น. โทรสอบถาม 02-926-9936-8
วันพฤหัสบดี 16.30-18.30 น.(คลินิกนอกเวลา) โทรสอบถาม 02-926-9936-8
โรงพยาบาลคามิลเลียน ทองหล่อ วันเสาร์ 10.30-12.30 น. โทรสอบถาม 02-1851444 ต่อ 151
วันอาทิตย์ 10.30-12.30 น. โทรสอบถาม 02-1851444 ต่อ 151