ผลงานตำราและหนังสือ
คู่มือหมอใหม่  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2540
คู่มือพยาบาล  ฉบับเวชปฏิบัติ ปี 2541
จักษุวิทยา  สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป ปี 2545
ดวงตา  ประตูสู่คุณภาพชีวิต ปี 2545
ตำรา  จักษุวิทยาเด็กและตาเข ปี 2546
ตำรา  จักษุวิทยา ปี 2548
ตำรา  หัตถการและปฏิบัติการทางจักษุวิทยา ปี 2549
ตำรา  สายตาเลือนราง ปี 2549
คู่มือ  สุขภาพตาดีสำหรับประชาชน ปี 2550
ตำรา  พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ปี 2551
ตำรา  แนวทางจักษุวิทยาสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป ปี  2552

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อหนังสือและตำราที่ E-mail : vsakchai@hotmail.com

ตำราในโครงการตำราจักษุธรรมศาสตร์ราคาพิเศษ

วารสารจักษุธรรมศาสตร์